• Thomas Bore Olsen, Universitetet i Stavanger

6 millioner til ny gassprofessor

En raus pengegave fra SR-Bank skal få gassballongen til å lette på Universitetet i Stavanger (UiS)