Historie om visdomstann sentral i frifinnende dom

Tannlegen ante uråd og tok derfor vare på svigerinnens Facebook-oppdateringer.

Historien om fornærmedes visdomstann svekker hennes troverdighet, mener retten, og bidrar til at hennes 35 år gamle eksmann frifinnes. (Illustrasjonsfoto: Lise Åserud)
 • Cornelius Munkvik
  Cornelius Munkvik
  Journalist
Publisert: Publisert:

Allerede i mai 2020 startet rettssaken mot en 35 år gammel mann bosatt i Sandnes. Den gangen sto han tiltalt for mishandling i nære relasjoner, men saken ble sendt i retur for videre etterforskning.

Da saken på ny ble berammet i Sør-Rogaland tingrett i mars i år, ble den utsatt på grunn av sykdom. I juni kom den opp igjen, men for andre gang ble den sendt i retur for ytterligere etterforskningsskritt.

Da retten ble satt for tredje gang, for én uke siden, var tiltalen mot 35-åringen langt mindre alvorlig. Nå sto han tiltalt for to tilfeller av kroppskrenkelse mot sin tidligere kone.

Retten kommer til at 35-åringen må frifinnes.

Tapte bevis

Ifølge tiltalen skal 35-åringen to ganger i løpet av november 2018 ha vært voldelig mot sin daværende kone. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på henne og også presset en pute mot ansiktet hennes slik at hun ikke fikk puste.

Ifølge dommen ga fornærmede en detaljert forklaring i retten om hendelsesforløpet. I dommen skriver imidlertid tingrettsdommer Per Våland Mauritzen følgende: «I forklaringen om hvordan hun trodde hun skulle dø da hun mistet bevisstheten, stusser retten over at hun var så lite synlig preget av å gjenfortelle hva hun ble utsatt for og redselen det satte i henne.»

Les også

Stavangermann dømt for smugling av 47 kilo hasj

Les også

Dobbeltdrapet på Storhaug: Sør-Vest politidistrikt får kritikk av Spesialenheten

Retten peker videre på at det ikke var vitner til noen av voldsepisodene. Retten finner heller ikke å kunne legge vekt på hva kvinnen har sagt til lege og psykolog. I dommen står det at retten ikke kan legge større vekt på dette enn på fornærmedes egen gjengivelse av hendelsene.

Dessuten, står det i dommen, kan ikke retten legge til grunn at blødningene fornærmede hadde i huden, og som hennes lege så, uten videre kan knyttes til vold fra tiltalte. Retten peker på at hun kort tid forut for legebesøket hadde gått til hudpleie og også trukket en tann. Dette visste ikke fornærmedes lege.

«Retten har ikke selv sett noen bilder av merkene for å kunne gjøre seg opp en egen mening. Disse bevisene må nå anses tapt», står det i dommen.

Tannlegen

I den fem sider lange dommen vies det plass til et tannlegebesøk som retten mener «er av vesentlig betydning for saken». I perioden fornærmede ifølge tiltalen ble utsatt for vold fra sin mann, var hun også hos tannlegen.

Tannlegen er i slekt med den tiltalte 35-åringen.

Ifølge tannlegen ble fornærmedes visdomstann trukket i klar forståelse med fornærmede. Inngrepet var ukomplisert og vellykket. Hun fikk bedøvelse. Etterpå la fornærmede ut en positiv kommentar på Facebook hvor hun skrev at hun var fornøyd og at hun ville anbefale tannlegen til andre.

– Min klient er enormt glad for å bli trodd av retten, og for å bli frifunnet, sier 35-åringens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup til Aftenbladet.

Denne kommentaren tok tannlegen vare på fordi han, ifølge dommen, hadde en fornemmelse av at fornærmede kunne lage problemer siden. Senere ble meldingen også slettet av fornærmede.

– Vanskelig å tro

Også tannlegeassistenten oppfattet det slik at fornærmede var fornøyd med inngrepet. Det var det hun leste ut fra kommunikasjonen mellom fornærmede og tannlegen. Hun hadde også et klart inntrykk av at det var enighet om at den aktuelle tanna måtte trekkes.

«Det er da påfallende at fornærmede i ettertid forklarer at hun ble nærmest tvunget til å få tannen trukket, som en hevn fra familiens side, angivelig fordi hun ikke har villet innordne seg svigerforeldrenes vilje. Både formen for hevnen, en ukomplisert tanntrekking med gode medisinskfaglige grunner for seg, og at en trekking av en tann er en forholdsvis omstendelig prosedyre som gir nok av muligheter til å protestere og gjøre motstand, gjør at retten har vanskelig for å tro på at dette var en påtvunget hevn», skriver Mauritzen i dommen.

Les også

Bonde må i fengsel: De nyfødte lammene lå på våt møkk

Les også

Alkohol medvirkende da kvinne ble frifunnet for trafikkuhell

Videre i dommen står følgende: «Utsagnet hennes på Facebook samme dag tyder på det motsatte. Også det angivelige hevnmotivet – konflikt med en kontrollerende (...)svigerfamilie som hun ikke ville innordne seg – avkreftes av tiltaltes to svigerinner fra henholdsvis Bergen og Belgia, som beskriver en åpen, tolerant og inkluderende familie med stor takhøyde og et vestlig tankesett.»

Ser bort fra opptak

I tillegg til de to voldshendelsene var 35-åringen tiltalt for drapstrusler mot sin daværende kone. Under rettssaken fikk retten høre et lydopptak hvor tiltalte skal ha fremsatt disse truslene mot fornærmede.

Riktignok er det drapstrusler som fremsettes på opptaket. Retten finner det imidlertid ikke bevist at det er tiltalte som fremsetter truslene. Retten finner det heller ikke bevist at de er rettet mot fornærmede. Faktisk er retten i sterk tvil på om det er tiltalte og fornærmede som høres på opptaket.

Dommer Mauritzen, som merker seg at fornærmede er IT-kyndig og kan være i stand til å bearbeide et opptak, skriver følgende om det retten fikk høre: «Innholdsmessig fremstår det like gjerne å være hentet fra en film på ... (morsmålet til tiltalte og fornærmede red.anm.), selv om politiet har konkludert med at opptaket ikke er et opptak av et opptak.»

Stemmene på opptaket ble aldri sammenlignet med stemmene til tiltalte og fornærmede. «Da dette ikke er utført, og den eneste tilknytningen mellom tiltalte og opptaket er gjennom fornærmedes egne opplysninger, er retten på bakgrunn av hendelsen med visdomstannen kommet til at det er såpass tvil om både holdbarheten og troverdigheten omkring dette beviset, at det ikke kan legges vekt på».

– Enormt glad

Derfor mener en enstemmig rett at tiltalte også må frifinnes for drapstrusler.

Tiltaltes forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup, sier til Aftenbladet at klienten er enormt glad for å bli trodd av retten, og for å bli frifunnet.

35-åringen blir også frifunnet for erstatningskravet, selv om beviskravet er langt lavere her enn i spørsmålet om straff.

I avgjørelsen knyttet til oppreisningskravet viser retten til «usikkerheten om lydopptaket og fornærmedes troverdighet».

Tiltalte frifinnes også for kravet om å dekke saksomkostninger.

Publisert:
 1. Odd Rune Torstrup
 2. Sør-Rogaland tingrett
 3. Vold

Mest lest akkurat nå

 1. Ventetid på inntil ett år på SUS: – Fører til stor frustrasjon

 2. Arild Østbø med klar beskjed etter ny praktkamp: - Jeg har fortalt at jeg vil stå

 3. Oversvømmelser og store vannmengder langs E39

 4. Oilers snudde kampen mot erkerivalen: - Vi fikk høre det i pausen

 5. «Det er klart du ikke tror på kjærligheten. Du vokste jo opp med din mor og meg»

 6. Blandet mottakelse for «Nordsjøen» – fra treere til «en oppvisning»