• Hybelgutten Lars Hebnes Tobekk frå Suldal veit om kjekkare ting enn å sviva rundt i Stavanger og venta på hurtigbåtar. Han er glad Kolumbus snart kjem med eit betre billettsystem. Jon Ingemundsen

Lars (17) har venta sju timar på båten heim

Lars Hebnes Tobekk (17) har brukt mange timar av livet sitt på å venta på Kolumbus sine hurtigbåtar som følgje av eit tungtvint billettsystem.