7 av 15 tungtransporter fikk bruksforbud

Statens vegvesen hadde noe å utsette på nesten to tredjedeler av vogntogene de kontrollerte mandag.