• Vindparken sett fra Sletthei. Illustrasjon: Sweco for Zephyr

3 x Høg-Jæren

Synes du Høg-Jæren energipark med 32 vindturbiner dominerer landskapet? I går ga NVE konsesjon til nesten tre ganger så stor vindpark i Sokndal og Lund.