• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kosa seg på Diktarvegkonferansen i Ullensvang i dag. Ryfast ville ho ikkje snakka om.

Prata om poesi, taus om Ryfast

Ryfast kjem når det kjem. Som eit korthogge, gåtefullt dikt kom svaret frå samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa då ho vitja Diktarvegkonferansen 2012 på Hotell Ullensvang i dag.