• Slik vil et eventuelt nytt SUS ruve i terrenget. Velger styret i Helse Stavanger å forbli på den relativt trange tomta, må man bygge i høyden, kanskje helt opp til 11 etasjer. (Tegning: Leiv Nes Arkitekter)

Verst å bli på Våland

Et enstemmig styre i Helse Stavanger vedtok mandag å sende tre alternativer for nytt Stavanger Universitetssjukehus (SUS) inn i finalerunden.