Oalsgata kan havne hos sivilombudsmannen

Situasjonen for beboerne er uholdbar etter at reguleringsplanen for kollektivfelt langs Oalsgata ble stoppet. Nå vurderer advokat Arne Oftedal å ta saken videre til Sivilombudsmannen.