• Her på fv 44 mellom Klepp og Bryne vil ingen ting skje på minst ti år, men trafikken vil dobles. FOTO: Geir Sveen

Bør denne veien igjen bli riksvei?

Kan dagens lange kø mellom Klepp og Bryne ordnes ved at staten overtar fylkesvei 44? Eller skal Jæren få en helt ny riksveiforbindelse?