De gjør alt for å utsette Solasplitten-åpning

— Statens vegvesen har til gode å forklare hvorfor vi skal gi dem midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravene, sier Ine Marit Torsvik Bertelsen (SV), som nå krever granskning av hele saksgangen.

Publisert: Publisert:

Tidligere har SV-politiker Ine Marit Torsvik Bertelsen vært alene om å stemme for utsettelse av åpningen av Solasplitten. Denne gangen håper hun at andre stemmer som henne. Kenneth Kristoffersen er blant dem som har klaget på UFA sitt forrige Solasplitt-vedtak. Foto: Cornelius Munkvik

Denne artikkelen er over syv år gammel

I onsdagens møte i Utvalg for arealsaker (UFA) har Sola-politikerne sin siste sjanse til å utsette åpningen av Solasplitten. En sjanse SVs UFA-representant mener at politikerne ikke bør la gå fra seg.

Årsaken er at vegvesenet ikke rekker å bygge støyskjerming til alle beboere som har krav på dette. Støyskjermingen var blant rekkefølgekravene Sola-politikerne vedtok at skulle være på plass før den planlagte Solasplittåpningen 18. desember.

Les også

Han er opprørt over vegvesenet

— I oktober var vegvesenet i UFA for å forklare hvorfor tidsfristen burde bli utsatt. Vi fikk ingen gode svar. Det var i det hele tatt en ganske flau seanse. Faktisk har jeg måttet drive det reneste detektivarbeidet for å få informasjon om denne saken. Politikere har ikke fått noen ting fra vegvesenet eller administrasjon, sier Bertelsen.

Ulike måleresultat

Allerede i oktober vedtok UFA å gi vegvesenet midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet. Årsaken til at saken kommer opp på ny, er at beboere har klaget på vedtaket.

I rådmannens innstilling heter det at UFA ikke kan se at klagene inneholder nye momenter av betydning for sakens utfall og at klagene derfor avslås. Det har Kenneth Kristoffersen, en av klagerne, problemer med å forstå.

— Vi legger blant annet frem informasjon som viser at ti boliger som ble forespeilet støyskjerming ikke får støyskjerming likevel. Dette fordi de tre konsulentfirmaene Statens vegvesen har benyttet har kommet frem til ulike resultat. Multiconsult, som var det første konsulentfirmaet, mente støynivået på mitt uteområde vil ligge på 53 desibel. Asplan Viak har kommet frem til at støynivået her blir 50 desibel. Hvordan er dette i det hele tatt mulig? Det høres kanskje ikke så mye ut, men 53 desibel er faktisk dobbelt så mye som 50, sier Kristoffersen, som også har slitt med å få informasjon.

— Etter mye mas fikk naboen min svar fra EFLA, som var det andre konsulentfirmaet som foretok støymålinger. I stedet for å få resultatene fra støymålingene fikk vi beskjed om å kontakte oppdragsgiver, altså vegvesenet. Fra Statens vegvesen har vi ikke fått noe, sukker beboeren.

Kontaktet ekspert

Grensen for å få støyskjerming går ved 52 desibel. I en rapport fra Asplan Viak heter det imidlertid at støynivået må overskride 53 for at de solasplittberørte skal få støyskjerming.

— Da jeg så dette dokumentet, forsto jeg absolutt ingenting. Jeg tok kontakt med Klima- og forurensningsdirektoratet hvor en ekspert kunne berolige meg med å si at grensen skal gå ved 52 desibel. Videre sa han at om Statens vegvesen ville bruke desimaler for å finne grensen, så ville det være riktig å si at alt som oversteg 51,45 desibel har krav på støyskjerming, sier Kristoffersen, som ikke legger skjul på at han er oppgitt over saksbehandlingen.

Det er SVs Bertelsen også.

— Det som provoserer meg kanskje aller mest er administrasjonens vurdering som en kan lese i sakspapirene. Her står det at man vurderer klagene slik at dette i utgangspunktet er et privatrettslig forhold. Dette er i bestefall betenkelig, mener Bertelsen.

— Dette betyr jo at Sola kommune ber innbyggerne sine om å ta kontakt med advokater og ordne opp på egen hånd. Er det virkelig slik vi skal behandle innbyggerne våre, spør SV-politikeren.

På troverdigheten løs

Selv om klagen skulle bli avslått i dagens UFA-møte, har Bertelsen et håp om at Fylkesmannen nekter vegvesenet midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet.

— Jeg er ikke i mot Solasplitten, men jeg er for at rekkefølgekrav blir gjennomført, sier klager Kenneth Kristoffersen.

Bertelsen sier det på denne måte:

— Å gi vegvesenet dispensasjon er den letteste løsningen for UFA, men ved å gjøre det undergraver vi våre egne rekkefølgekrav. Hvorfor skal vi i det hele tatt vedta rekkefølgekrav så lenge de ikke blir fulgt? Dette går utover min troverdighet som politiker. Behandlingen av denne saken er så graverende at jeg vil kreve at den blir gransket, sier hun.

Publisert: