• Fem fylker vil ha lyntog på en ny dobbeltsporet sørvestbane fra Stavanger til Oslo. Norsk Bane AS

- Tre timer til Oslo med sørvestbanen

Fem fylker vil ha lyntog på en ny dobbeltsporet sørvestbane fra Stavanger til Oslo, langs kysten der 3,4 millioner skal bo i 2040.