• Et bitt i øret har like stort farepotensial som et knytteneveslag, mener retten, som dømte 38-åringen fra Vigrestad til fire måneders fengsel. Fredrik refvem

Bet ordensvakt i øret

Et bitt i øret har like stort farepotensial som et knytteneveslag, mener retten, som dømte 38-åringen fra Vigrestad til fire måneders fengsel.