• Hovudjegar Dag Vevatne frå Visindi har alle aktuelle kandidatar i hovudet sitt, seier han, og kva ligg så i denne mappa, neppe offentleglova i alle fall.

Ingen grunn til å tru på betre tider for det offentlege i Gjesdal

Alle dei leiande politikarane i Gjesdal og den nye rådmannen synes det er heilt greitt å halda viktige kommunale prosessar hemmelege.