• Bevegelseshemmede Jan Harald Tandervold synes EuroPark behandler ham dårlig når de gir han bot for å parkere der andre biler få stå gratis i opptil to timer. Marie von Krogh

Bevegelseshemmet må betale boten

Forbrukerrådet mener at bevegelseshemmede Jan Harald Tandervold må belage seg på å betale boten fra EuroPark.