• flyf.jpg

Arbeidstilsynet har avdekket sosial dumping ved det nye konserthuset i Stavanger

Arbeiderne som monterte de buede balkongfrontene i lønnetre fikk bare 120 kroner timen.