• Vi ønsker Trine Skei Grande (V), til venstre, Knut Arild Hareide (KrF), Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H) lykke til med forhandlingene. FOTO: Larsen, HÂkon Mosvold

Forundringspakken

I løpet av de nærmeste ukene får Norge ny regjering. Stabilitet og lange linjer er viktig, ikke minst i en tid der dyptgripende økonomiske problemer fortsatt preger store deler av resten av Europa. Det er nødvendig at partiene som nå skal forhandle, klarer å enes om en regjeringsplattform som gir grunnlag for et langvarig partnerskap.