• Pedro Folkvord Ramirez liker å spille piano. Som for eksempel "He's a Pirate" fra Pirates of the Caribbean. Marte Folkvord Ramirez håper sønnen får plass i Sandnes kultuskole snarest mulig. Carina Johansen

991 barn står på venteliste

Pedro Folkvord Ramirez er ett av 342 barn som venter på plass for å spille piano ved Sandnes kulturskole. Til sammen står 991 barn på høstens venteliste.