• - Bagatell, sa retten om kommunens krav.

Skyldte 4,77 kroner - kommunen krevde tvangssalg

Stavanger kommune gikk rettens vei og begjærte tvangssalg for å kreve inn 4 kroner og 77 øre fra en grunneier. Men tingretten nektet å behandle saken.