• Arild Storm Ruud, mangeårig talsmann for funksjonshemmede, leder i felle brukeutvalg Edmund Iversen og leder i kontrollutvalget Sølvi Ege, her utenfor Lundeåne bo- og servicesenter. Arnt Olav Klippenberg

Er det på tide å låse døra?

Omreisende har stjålet og lurt penger fra eldre og psykisk utviklingshemmede i Egersund. Hva gjøres for å bedre sikkerheten deres?