Svakt resultat for Stavanger kommune

Stavanger kommune får et netto driftsresultat på 0,5 prosent for 2010. Dette rimer dårlig med kommunens langsiktige mål om et driftsresultat på 3 prosent.