MC-gjeng må ut av Tinnfabrikken

Bandidos må forlate lokalene i Ryfylkegata innen 30. april, etter at huseier har sagt opp kontrakten.