Sjekk surheten i 400 vatn i Rogaland

En ny stor pH-undersøkelse av ukalkede vatn i Rogaland tyder på at mye av potensialet for bedring av forsuringsproblemet er brukt opp i mange områder.