Trafikkulykke i Auglendstunnelen

I sørgående løp.