• Ordfører Stanley Wirak med sitt bredeste glis under nyttårsmottakelsen i Sandnes 1. januar. Nå kan han glede seg over at kommunen får mer penger, som følge av sterk vekst i innbyggertallet. Marie von Krogh

Nå får Sandnes vekst-millioner

Den sterke folkeveksten i Sandnes er i ferd med å gi uttelling i kroner. Neste år får kommunen 12,9 millioner kroner i veksttilskudd – 12,6 millioner mer enn i år.