• Oppvekstpolitiker Arnt-Heikki Steinbakk i Ap. Fredrik Refvem

Ap sier ja til rekrutteringsboliger

Ap ønsker også å støtte vanskeligstilte i boligkø, men mener at rekrutteringsboliger er et viktig grep for å skaffe nøkkelpersonell til Stavanger.