• - Hvis folk går igjennom isen har vi forskjellige teknikker vi kan bruke for å få folk opp av isen, sier brannmester Roald Pedersen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Marie von Krogh

Dykkerøvelse i Breiavatnet

Brannvesenet øvde på dykking og isredning.