• Rundt 50 foreldre/foresatte møtte i vår opp på et dialogmøte på Smeaheia skole i forbindelse med forslag om nye skolegrenser/skolekretser. Jorunn Skjøld bor i Kolheim og engasjerte seg i kampen for at barna skal få gå på Smeaheia skole i 2014. Skjøld og foreldrene vant kampen. Jon Ingemundsen

Foreldrene vant: Utvidet skoledag skal løse plassproblem

Etter sterke foreldreprotester blir det ikke innført nye kretsgrenser i Sandnes. I stedet får rektorene ansvar for å skape plass til enda flere elever i de eksisterende skolene.