• De seks FpU-medlemmene tok seg ulovlig inn i 1. mai-toget og hevder at de ble utsatt for vold der. Fra venstre: Andreas Christensen, Mats Danielsen (bystyret, Frp), Fredrik Skar, Axel Christopher L. Aarre (kasserer), Martin Høven (formann) og Anette Alnes (nestformann). Lars Idar Waage

FpU-ledelsen anmelder vold i 1. mai-toget

Ledende FpU-medlemmer hevder de ble angrepet med vold da de slang seg på 1. mai-toget i Stavanger.