• Ordførerne Helge Steinsvåg (Strand), Trine Danielsen (Hjelmeland) og Ole Tom Guse (Forsand) på Solbakk hvor Ryfast dukker opp i Strand.

Pepper mot strandaordføreren

Opposisjonen hevder ordfører Helge Steinsvåg (Ap) opptrer illojalt i Ryfast-saken.