• Fredag ettermiddag hadde Asbjørn Marstein kommet langt i reparasjonsarbeidet i Løkkeveien etter bruddet på vannrøret som kommunen tror er fra 1910, men ikke utelukker at kan være fra slutten av 1800-tallet. Pål Christensen

Bruker vannrør fra år 1866

Stavanger lekker årlig 7-8 milliarder liter vann, og benytter kilometervis med forhistoriske rørledninger. Løkkeveien-røret som ble rammet fredag, er trolig fra 1910.