• Her i Reevegen, forbi M44 og Bryne mølle, blir det enveiskjøring. Geir Sveen

200 års-flommen utsatte nye Bryne

Time kommunestyre måtte i kveld sette den nye planen for Bryne vest på vent til etter sommeren. Årsak: Byen har fortsatt ikke tatt høyde for 200 års-flommen.