• Tryggheim vil undervise på engelsk i flere fag. Jarle Aasland

Naturfag in English?

Grunnskolen Tryggheim Forus ønsker å bruke engelsk som undervisningsspråk i for eksempel naturfag og samfunnsfag. Myndighetene sier nei.