Høyesterett avviste Myhregaarden Hotel

Myhregaarden Hotel AS får ikke fremme en ankesak mot Østervåg Sko for Høyesterett, det har domstolens ankeutvalg bestemt, enstemmig.