• Vi ligger noe etter opprinnelig planlagt framdrift, men prioriterer å få kontroll, sier meierisjef Torbjørn Gjerde, bildet. Pål Christensen

Supermeieriet i Hå lager smør for fullt, åpnes snart av Brekk

Mens ost fortsatt testes ut – er all smørproduksjon fra Voll og Kleppe nå overført til Tines nye stormeieri i Kviamarka i Hå.