Åtte av 26 kjøretøy hadde mangler

Statens vegvesen hadde mandag en tungtransportkontroll på Sokn i Rennesøy kommune.