• Som et strakstiltak for å øke trafikksikkerheten og få ned farten i 40-sonen har Statens vegvesen fjernet lysreguleringen ved overgangene i Strandgata og laget opphøyde gangfelt. Butikkeier Terje Berge er skeptisk. Jonas Haarr Friestad

Fjerner lys, lager humper

Ut med lysregulerte fotgjengerfelt og inn med opphøyde gangfelt og fartshumper i Strandgata i Sandnes.