• Motstanden mot vindparken er ikke så stor på Gilja, slik Asle Gilje oppfatter det. -Men det finnes selvsagt dem som er sterkt imot, sier han. Jonas Haarr Friestad

- Vindmøller ødelegger turterrenget

Vindmølleparken vil ikke ha negativ virkning for Giljastølen, tror Asle Gilje. Turterrenget derimot, vil bli ødelagt.