• Sivilombudsmannen ber Hordaland politidistrikt om å gi en vurdering på om hensynet til arrestantens personvern anses tilstrekkelig ivaretatt. Det reageres blant annet på at også cellenes toalett kameraovervåkes.

Kameraovervåker innsattes toalettbesøk

Flere arrestanter på samme celle og kameraovervåking av innsattes toaletter får Sivilombudsmannen til å reagere.