• Den gamle trebygningen skal få ny kledning i løpet av året. Inspektør Aud Toril Gilje Hetland, rektor Geir Mikalsen og Fau-leder Jorunn Kvalbein håper også på flere nye elever i årene framover. Marit Hæreid

- Soma skole har ledig plass

Bare fem førsteklassinger begynner på Soma skole til høsten. — Her er det plass til flere elever, sier Fau-leder Jorunn Kvalbein.