• Fyringsolje lakk ut i sjøen ved Tou Scene på Storhaug 15. mai. Oljen stammet trolig fra en gammel oljetank, ødelagt under anleggsarbeider like ved. Kristian Jacobsen

Mangler kontroll på miljøbomber

Rundt 300.000 oljetanker er nedgravd i norske hager og eiendommer. I Rogaland oppgir kun tre kommuner å ha oversikt over de potensielle miljøbombene.