• God stemning før møtet for de sentrale aktørene i Utbyggingspakke Jæren: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) og Time-ordfører Reinert Kverneland (H) Geir sveen

Gir grønt lys for at Klepp og Time skal si ja eller nei til nye bommer

En enstemmig styringsgruppe er enig om opplegget for enda en ny bomring. Det kan gi sju nye bommer i Klepp og Time.