Ber om 40 millioner til selvmordsrekkverk på bybrua

Vegvesenet har redusert forventet kostnad på et nytt rekkverk på Bybrua i Stavanger med ti millioner kroner.

Publisert: Publisert:

Omtrent slik skal det nye gjerdet på Bybrua bli seende ut. Det er antydet en høyde på om lag 2.2 meter på det høyeste. Foto: Statens Vegvesen

 • Andreas Veggeland
  Journalist

– Det er fortsatt dyrt, men det er supert at Vegvesenet har greid å spare inn. Vi vet at selvmord koster samfunnet store ressurser, så nå håper jeg at de andre partiene vil være med, slik at vi får fortgang på prosjektet, sier Frps Mats Danielsen. Han er politikeren som tok opp saken om sikring av Bybrua tilbake i 2014.

Kuttet 10 millioner

Da saken var til politisk behandling i fylket i vår, hadde Vegvesenet regnet seg frem til at det ville koste 50 millioner kroner å få et nytt rekkverk på plass. Politikerne reagerte på prislappen og et enstemmig samferdselsutvalg ba om utsatt behandling for å sende et klart signal om at noe burde gjøres med prisen - og det har Vegvesenet gjort.

I et notat gjør vegvesenet det klart at det nå er gjort tilpasninger i prosjekteringsfasen slik at rekkverket kan monteres på en enklere måte. En har også droppet nattarbeid til fordel for lengre skift på dagtid. Det reviderte kostnadsanslaget kommer på 40 til 45 millioner kroner.

Fylkesrådmannen har dermed foreslått for politikerne at det bevilges 40 millioner kroner til nytt rekkverk på Bybrua. Pengene må komme som en ekstrabevilgning i tillegg til det eksisterende fylkesvegbudsjettet for 2019.

Saken skal først behandles i samferdselsutvalget 25. september.

– Viktig prosjekt

Studier viser at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at sikring av kjente
utsprangssteder bidrar til å forebygge selvmord. I sakspapirene gjør Fylkesrådmannen det klart at de mener at sikring av Bybrua er viktig og at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved et tapt liv gjør det nødvendig å komme raskt i gang med tiltaket.

Det vil ta om lag et halvt år å prosjektere og bestille gjerdet. Selve monteringen vil ta ytterligere et halvt år.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. – Stigende smitte­trend for Sandnes

 2. Ryfylke­tunnelen måtte stenge et felt på grunn av tysk sykkel­turist

 3. Lav tillit blant nordmenn til at folk følger smittevern­råd

 4. Rogalands verste ras-strekning: – Jeg føler det på kroppen hver dag

 5. Badeulykke i Agder – gutt fløyet til sykehus

 6. Countryartist gikk seg bort på sin egen tomt – måtte reddes ut av politiet

 1. Selvmord
 2. vegvesenet
 3. Stavanger
 4. Rogaland fylkeskommune