Rapport til Kielland-kommisjonen etter ulykken: Oppankring med åtte ankere var godkjent uten en seriøs vurdering fra Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet behandlet søknader om oppankring som lå utenfor operasjonsmanualen på en overflatisk måte, til og med uten realitetsbehandling. Dette ser ifølge en ny rapport ut til å ha vært tilfellet for Alexander L. Kielland. Foto: Egil Eriksson

Oppankring med åtte ankere var godkjent uten en seriøs vurdering fra Sjøfartsdirektoratet, viser rapport som nå er blitt tilgjengelig. Manual, ankersystem og beregninger ville ikke passere fireårskontrollen av Kielland - ankerspenningene ville være for høye selv om ti ankere var i bruk.

Les hele saken med abonnement