Kraftige protester på forslaget om å droppe E39-prosjektet Smiene-Harestad

Fremtidig E39 Smiene- Harestad. På illustrasjonen ser man den 270 meter lange kulverten forbi Tasta skole i øvre del av bildet. Nede til høyre ser man gangbrua som kan bli nøkkelen for å få løst veifloken mellom Stavanger kommune, som egentlig vil ha lang og dyrere kulvert, og Statens vegvesen. Statens vegvesen

Ordførerne på Nord-Jæren og fylkesordføreren fikk bakoversveis da de i et notat fra Statens vegvesen kunne lese at det ikke er penger til motorveiprosjektet E39 Smiene-Harestad. Milliardprosjektet har vært prioritert lokalt.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement