Stavanger-ordføreren ønsker møte med minister om korona­støtte

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun vil i møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Hun er redd for at kommunen må kutte 80–90 millioner kroner på grunn av manglende kompensasjon.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun svarte på nett onsdag. Eli Karin Fosse og Runar Johannessen deltok også på nettmøtet.
icon
Denne artikkelen er 892 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Nessa Nordtun stilte onsdag på nettmøte med Aftenbladets lesere, for å svare på spørsmål om kommunens håndtering av koronapandemien.

Ett av spørsmålene hun fikk der, var fra Dag Svihus om Stavanger kommune har fått god nok økonomisk dekning fra Regjeringen i forbindelse med koronapandemien.

– Kommunen har heldigvis fått refundert en del av utgiftene knyttet til pandemien. Våre siste beregninger viser imidlertid at det gjenstår per dags dato 80-90 millioner kroner. For eksempel kostet stengingen av barnehage og SFO kommunen 41 millioner kroner, mens vi fikk refundert 28 millioner kroner. Slik er avviket sektor etter sektor. Dersom vi ikke får dekket de totale utgiftene knyttet til pandemien slik regjeringen har lovet, frykter vi at vi blir nødt til å kutte i eldreomsorgen, barnehagene eller skolene. Vi jobber for at regjeringen skal dekke dette. Mandag har jeg derfor bedt om et eget møte med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å beskrive Stavanger sin økonomiske situasjon, svarte Nessa Nordtun.

Les alle svarene under:

Siste innlegg
 • Kari Nessa Nordtun, Eli Karin Fosse, Runar Johannessen
  DEL

  Kjære lesere! Takk for mange gode spørsmål. Fortsett det gode arbeidet med å holde smitten nede – hold avstand og vask hendene! Hilsen Kari, Eli Karin og Runar

 • DEL

  Vil bare få skryte av kommunen i denne situasjonen. Klare råd og beskjeder fra vår dyktige ordfører og fagfolk,og ikke minst det faktum at ingen har blitt smittet på sykehjem i det hele tatt. Kan dere forklare hvordan det i det hele tatt har vært mulig å få til? Hva har kommunen gjort her i byen som man ikke har gjort andre steder? Er noe av årsaken at det ikke er private aktører på samme måte som andre steder, og at kommunikasjon og prosedyrer dermed er lettere å få til?

  Sivert.

  På vegne av oss tre her, tusen takk for gode ord! Det setter vi pris på. Som vi har skrevet ovenfor, vi var tidlig ute med å sette beredskapsstab (januar). Blant annet bestilte vi smittevernutstyr, gratis parkering i sentrum, innførte besøksrestriksjoner på sykehjem, innførte arrangementsbegrensninger, og innførte cruisetrafikkrestriksjoner. I tillegg så har vi hatt godt samarbeid med nabokommunene, fylkeskommunen, og sykehuset. Vi har så mange gode ansatte som har jobbet på spreng for å sikre inbyggernes helse. Vi har ikke så mange private kommersielle aktører (ingen sykehjem, en del barnehager), men har hatt god dialog med disse. Ikke minst, og viktigst: Innbyggerne i Stavanger gjort en kjempeinnsats med å etterleve smittevernsreglene. Dette må vi fortsette med. Det kan fort snu.

  Kari Nessa Nordtun
 • DEL

  Hei. Gikk tilfeldigvis forbi Kvalabergbanen i går, rundt kl 17:15/17:30. Her var det masse barn og voksne. Dette kan umulig være innafor smittevernreglene.

  KS

  Det var ikke så lett å svare på. Barn og unge under 20 kan trene sammen uten avstandsregler så lenge det er lag fra samme idrettskrets. Da kan de nok bli ganske mange. Voksne skal i utgangspunktet holde avstand til hverandre. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Tilleggspørsmål til Runar Johannesen. Ang. spørsmål med 30 elever i en klasse. Du svarte at det er kohorter. Men det blir jo ikke slik. For disse elevene går jo mange fag, og mange forskjellige klasser. Går de 5 fag kan de gå i 5 forskjellige klasser med forskjellige mennesker i løpet av en uke.

  Svein Tjemsland

  Her er kopi av det som står i veileder.Veileder er imidlertid veiledning, og ikke 100% gjennomførbart i alle settinger. Lokale forutsetninger som antall ansatte, størrelse på klasserrom og annet kan være ting som gjør at størrelser på kohorter må reguleres. likevel er det sånn at vi i skolesammenheng som regel får grei oversikt over hvem som har vært i samme klasserom i dagene ved eventuell smitte.mvh Runar

  Fra veileder:

  Organisering av kohorter:

  Klassen regnes som en kohort Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning Ved bytte av klasserom, bør elevene vaske eller desinfisere hendene Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses der det er mulig. For gjennomføring av språkfag, valgfag, og andre fag der elevene blandes, bør elevene grupperes i klasserommet ut fra kohorttilhørighet eller ha faste plasser i klasserommene der flere klasser blandes. Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohorter som ikke samarbeider, kan oppholde seg i samme rom såfremt det kan være minimum to meters avstand mellom kohortene over lengre tid.

  Runar Johannessen
 • DEL

  Mener Stavanger kommune at regjeringens stengning av all skjenking av alkohol ved midnatt er et godt smitteverntiltak eller mener kommunen det samme som de gjør i Oslo og Bergen at det fører til mer smitte på hjemmefester?

  Ove Iversen

  Dette er en vanskelig problemstilling. Utelivsnæringen i Stavanger har med få unntak overholdt smittevernsreglene på en god måte. Dersom det har vært problemer har det stort sett vært knyttet til matserveringen på torget etter stengetid. Kommunen har derfor satt inn koronavakter for å passe på at folk og utesteder overholder reglene. Smittesporingen blir nok enklere ved hjemmefester enn i utlivet. Samtidig er det viktig for oss å i vareta arbeidsplassene i denne bransjen, og vi har ikke fått rapporter som tilsier at hjemmefester er et utbredt problem i Stavanger. Vi må også vurdere smittesituasjonen i samfunnet for øvrig. Akkurat nå er situasjonen under kontroll hos oss, men vi har fortsatt strenge restriksjoner knyttet til kulturlivet, idretten og helse-og omsorgstjenestenestene. En åpning av alkoholservering etter midnatt kan bidra til å svekke innbyggernes lojalitet og etterlevelse av de øvrige restriksjonene. Dette vurderes fortløpende, men nå er det regjeringen som har bestemt dette, og kommunen har ingen anledning til å gjøre unntak.

  Kari Nessa Nordtun
 • DEL

  Når skal barnehagene i Stavanger starte opp med matservering igjen?Når skal vi slippe å drasse barnas skifteklær og turklær frem og tilbake fra barnehagen hver dag?Er det virkelig slik at man får mindre smitte av at alle barna kommer med egne matpakker og at alt av klær drasses fremog tilbake til barnehagene hver dag?Dessuten praktiseres tiltakene svært ulikt mellom barnehagene!

  Marius Muis

  Jeg tror ikke det er noen regler for at matservering ikke kan forekomme. Før sommeren var det forbud mot servering av mat som bufet, men dette er borte nå. For klær er jeg usikker hva som er grunnen. Det kan være størrelse på garderobe eller annet som påvirker dette? MVh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Er det noen planer om direkteruter og et bedre system rundt buss fra de største bydelene til videregående skoler? Her om dagen kjørte jeg forbi over 300 elever som sto tett i tett ved busstoppene ved St. Svithun VGs. Til eksempel tar det 15 min å kjøre bil gjennom ny tunnel fra Hundvåg til st.svithun VGs. Buss tar 1 time, fulle busser med mye utskifting?

  karen gravdal

  Se svar annet sted.

  Runar Johannessen
 • DEL

  Er det mulig å sette opp flere busser for elever som går på St. Svithun vidg. skole. Hver dag står det flere hundre elever og venter på samme buss. Det gjelder både om morgenen og ettermiddagen. Elevene bruker mange timer på å komme seg hjem fordi det ikke er plass til de på bussene.

  Lars Gaute Østebø

  Se svar annet sted.

  Runar Johannessen
 • DEL

  Hei, på Bryne VGS er går f.eks 30 elever på voksenundervisning kveld i samme klasse. Er dette forsvarlig under en pandemi?

  Svein Tjemsland

  På skoler bruker "kohorter"Det vil si at når det er en klasse som er fast sammen så er dette en god begrensing som også forenkler smitteoppsporing.Derfor kan klasser på skoler være større enn 20 som er anbefalinger ellers når folk blander seg fra dag til dag. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Jeg har en datter som har begynt i lære i barnehage.Er det strengere regler for disse ansatte vedr. symptomer på korona.Vond hals og snue er jo vanlig å få når en starter eller jobber i barnehage, men dette kan også være symptomer på korona.Bør hun holde seg hjemme og teste seg for korona dersom disse symptomene oppstår.

  Mor

  Alle, uansett type arbeid, er i denne perioden anbefalt å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og teste seg ved mulig mistanke om Covid-19

  Runar Johannessen
 • DEL

  Hei Er det ok at det ikke finnes smittevern på vgs på gult nivå? Kjenner ikke til noen tiltak på min skole utenom at det er sprit i inngangsdøra..Avisene burde ta seg en tur, ta bilder av saueflokkene med elever i gangene og i kantina.

  Elev

  Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar.de skal følge samme veileder som for ungdomsskole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

  mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Eg vei dette er et lite problem samanlikna med at folk kan dø av korona. Men eg har stor angst for åbøi testa i nasa.Eg har no symptom som gjer at eg bør bli testa. Men ser ikkje for meg å gjennomføre. kan testen likevel bli godkjent dersom eg kun tek prøve frå halsen? Det er jo det som blir gjort med små barn.

  An

  Test er i utgangspunktet frivillig. Test i halsen er helt klart bedre enn ingenting, men det vil jo bli noe mer usikkert. Testen i nesen er langt fra så ille som det har kommet fram , men blir nok verre når folk er redde og anspente i utgangspunktet. Små barn har mindre neser, men vi har desverre ikke mindre testpinner. Derfor har vi godtatt kun halsprøve på barn under 5 år. mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  I smittevernsveileder kan vi lese at barn med nyoppståtte symptomer skal holdes hjemme fra barnehage til tilstanden er avklart. Hva vil dette si i praksis? Dersom et barn våkner med lette symptomer som snue eller litt hoste skal det være hjemme fra barnehagen? Selv om allmenntilstand er bra. Hvor lang tid bør barnet være hjemme til at en kan si at tilstanden er avklart? Vet at flere kommuner har en presisering på dette noe jeg savner her i Stavanger.

  Barnehageansatt

  Min mening er at dersom et barn våkner med snue eller hoste og lette symptomer , er dette nyoppstått luftveissykdom og barnet skal være hjemme. Dette står helt tydelig i anbefalinger fra FHI og Udir. Utgangspunktet er at barnet skal være hjemme til sykdommen er over og barnet er friskt i normal almenntilstand. Det betyr ikke at det må være helt symptomfritt. lett snue eller hoste kan noen ganger vare lenge hos barn selv om det er friskt og i vanlig almenntilstand. Disse kan gå tilbake til barnehage og skole. Det er anbefalt at alle som har nyoppstått luftveissymptomer og kan mistenke Covid-19 testes. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Hvorfor tar det så lang tid og få svar på en coronatest? Er det så mange som tester seg?de jeg har snakket med får svar på ca 24 timer. og her i byen tar det over 3 døgn..

  B

  Dette er noe som ligger utenfor kommunens kontroll, men de som tester positivt får en telefon fra smittevernlegen så snart testsvar foreligger - senest ett døgn etter test. De som tester negativt får svar på HelseNorge.no. Grunnet tekniske utfordringer kan dette ta inntil tre døgn, men det arbeides nasjonalt med å utbedre dette.

  Eli Karin Fosse
 • DEL

  Hvilke tiltak gjelder for skole/ barnehage? Føler det er store forskjeller her..

  Torhild

  Her foreligger det egne veiledere for barnehage, barneskole, ungdomsskole og vdrg skole. Det er forskjeller både på gruppestørrelser og avstandsregler. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Jeg opplever at bussene, spesielt om morgenen og rundt den tiden skolen slutter, er overfyllte. I går kom der to lærere med en hel skoleklasse på tur ombord i Hundvåg bussen. Der var ikke ett eneste ledig sete og selvsagt helt umulig å etterleve avstandsregelen. Jeg mener at såførene må få instruks fra sin arbeidsgiver om at de ikke mp slippe for mye folk på bussen. Følger kommunen med på situasjonen på bussene og er der jevnlig dialog med kolumbus ang dette?

  Eivind Brimsøe

  Vi deler din bekymring. Kollektivtilbudet er Rogaland fylkeskommune sitt ansvar, og det er derfor de som har avtale med Kolumbus. Vi vet at Helsedirektoratet jobber sammen fylkeskommunen og kollektivselskapene for å løse utfordringene. Kommunen har også dialog med fylkeskommunen om dette. Det er derfor viktig at de som kan velge alternativ transport gjør det, og at vi alle følger smittevernreglene.

  Kari Nessa Nordtun
 • DEL

  Hei lurte på svømmehallene som nå må forhåndsbooke tid og kun enkeltbilletter. Når skal man kunne bruke klippekort og fritt kunne møte opp valgfritt tidspunkt?

  Sudhir

  Foreløpig er det anbefalingen om at alle skal holde avstand som regulerer hvor mange som kan være i garderober og basseng samtidig. Så lenge vi fortsatt har sporadisk smitte i nesten alle landsleder, vil nok dette fortsette. Dette vil henge tett sammen med regjerings videre åpningsplan som foreløpig har blitt utsatt. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  I de nye smittevernreglene for barnehage og skole heter det at "Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn komme tilbake når de har god allmenntilstand" også selv om de har "restsymptomer ... som rennende nese og sporadisk hoste".Men når går en luftveisinfeksjon over til å være "gjennomgått" og hva er definisjonen på "restsymptomer" og når er hosten "sporadisk"? Dvs. når vet man at et barn som fortsatt hoster eller har rennende nese kan komme tilbake?

  Mor

  Når barnet er tilbake til normal god almenntilstand. Skal ikke ha feber, og ikke være fortsatt redusert den nyoppståtte infeksjonen. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Angående barnehage og syke barn. Må man ha 2 symptomer for og bli hjemme? Hvis man har rennende nese, kan man levere i bhg da? Eller hvis man kun har hoste, kan man levere da?

  M

  Dette er nok ikke så enkelt som vi skulle ønske, men jeg tenker litt sånn: Er det nyoppstått luftveissykdom, også lette som enten snue eller hoste, men nye symptomer, skal alle være hjemme til de er friske. Er barnet blitt friskt og tilbake til normal god almenntiltand, kan det gå tilbake til skole eller barnehage selv om det er lette gjenværende symptomer som lett hoste eller snue. Det er nå uansett anbefalt med test om en har luftveissymptomer og kan mistenke Covid-19. Mvh Runar

  Runar Johannessen
 • DEL

  Hei, vi er to klasser på vgs som er spent på hvordan smittesituasjonen er nå som alle skolene nettopp har startet?

  Veslemøy Fykse

  Så langt vi vet er det lite smitte i vår kommune nå. Vi har bare hatt 16 smittetilfeller i kommunen siden 22. juni og de aller fleste av disse har vært reiserelatert. Vi vet imidlertid at dette bildet fort kan endre seg. Vi må derfor alle være årvåkne og overholde smittevernreglene nøye: 1 meter avstand, god håndhygiene og holde seg hjemme hvis man er syk.

  Eli Karin Fosse
Publisert: