Strand slår opp med Greater Stavanger

Meget motvillig må Strand kommune følge etter kommunene Sandnes og Stavanger og avvikle sin partnerskapsavtale med Greater Stavanger.

Bildet er tatt fra Topphønå med ordfører Irene Heng Lauvsnes i forgrunnen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Strand kommune begrunner oppsigelsen med at både Stavanger og Sandnes har sagt opp sine partnerskapsavtaler med Greater Stavanger fra utgangen av 2021 og at flere andre kommuner følger etter.

LES OGSÅ:

Les også

Greater Stavanger rakner i sømmene

I et brev som kommunen har sendt til Greater Stavanger, skriver varaordfører Bjørn Arild Veland:

Strand kommune sier herved opp partnerskapsavtalen mellom Greater Stavanger Economic Development AS (Greater Stavanger) og Strand kommune, herunder underliggende tjenesteavtale, jf. partnerskapsavtalen pkt. 5. Oppsigelsen gjøres betinget av at Strand kommunestyre vedtar dette i neste kommunestyremøte som er planlagt 19.2.2019. På denne bakgrunn forutsetter vi at oppsigelsestiden vil løpe fra 1.1.2020 til 31.12.2021.

Strand kommune ber om at det avholdes et ekstraordinært årsmøte snarest, hvor partnerkommunene blir informert om status og videre prosess. Det bør også drøftes hvordan det regionale næringssamarbeidet skal organiseres i fremtiden.

Ønsket å fortsette

Greater Stavanger ble etablert for å skape flere arbeidsplasser og et
bredere næringsgrunnlag i Stavangerregionen. Stavanger kommune har i flere år vært et lokomotiv for byen og kommunene rundt seg for å skape attraktivitet og oppmerksomhet i vår region.

Det er derfor beklagelig at Stavanger og Sandnes nå trekker seg ut av det regionale samarbeidet uten at det er etablert noe som erstatter Greater Stavanger. Det er også beklagelig at de velger å melde seg ut rett før juleferien. Stavanger og Sandnes viser med dette lite hensyn til hverken de ansatte i Greater Stavanger eller de andre partnerskapskommunene.

Forventer ryddig opprydding

Strand Kommune forventer at partnerskapet opptrer i henhold til partnerskapsavtalen og mener at denne saken burde vært drøftet mellom
partnerkommunene i et ekstraordinært årsmøte før hovedaktørene trekker seg ut, både med hensyn til alle partnerkommunene, men også for å ha ryddige prosesser i forhold til de ansatte i Greater Stavanger.
Partnerskapskommunene har alle vedtatt en felles strategisk næringsplan for regionen.

Bekymret for næringsutviklingen

Strand Kommune er nå bekymret for fremtidig regionalt samarbeidet i Stavangerregionen og gjennomføringen av strategisk næringsplan. Det regionale næringsarbeidet er viktig for Strand kommune. Vi erfarer at utvikling i en kommune har positiv innvirkning på nabo-kommunene. Vi har positiv erfaring med samarbeidet med Greater Stavanger. Spesielt vil vi nevne rollen Greater Stavanger har tatt i forhold til dronesenter-satsingen på Tau. Dette kan
utvikle seg til å bli en satsing som hele regionen vil dra nytte av.

Strand kommune fornyet avtalen med Greater Stavanger i 2019 og har ikke hatt planer om å si opp avtalen med Greater Stavanger. Greater Stavanger vil, slik situasjonen ser ut nå, ikke være i stand til å levere det kontrakten tilsier 01.01.22. Situasjonen er nå endret ved at Stavanger og Sandnes har meldt seg ut av partnerskapsavtalen.

Publisert: