Siw-saken blir sentral i internasjonalt forskningsprosjekt

Aftenbladets store reportasje om kvinnen som ble funnet død i en kommunal leilighet i 2015, blir helt sentral i et internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid. Mye å lære av denne saken, sier professor.

Historien om Siw, som ble funnet død i en kommunal bolig i Stavanger i 2015, er oversatt til engelsk i forbindelse med et internasjonalt samarbeidsprosjekt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Siw-saken er svært relevant for alle som jobber innen sosialsektoren og kriminalomsorgen. Det er en detaljert historie, fortalt med medfølelse, om en kvinne som møtte utfordringer mange kjenner igjen. Dette er svært verdifullt for oss, sier Sarah Hean.

Professor Sarah Hean koordinerer et internasjonalt samarbeid. Nå skal Siw-saken bli sentralt både i forskning og undervisning.

Hun er professor ved Universitetet i Stavanger og koordinator for det europeiske Colab-samarbeidet: Collaboration within Criminal Justice Services. Samarbeidet involverer universiteter, forskningssentre, fagmiljøer og frivillige organisasjoner i seks land, og handler både om undervisning og forskning.

Siw døde i 2015, i en kommunal leilighet i Stavanger.

Verdifull

– Både når det gjelder forskning og undervisning er Siw-saken verdifull, sier Hean.

30 forskere er involvert i Colab-samarbeidet, og de deler kunnskap og innsikt. I tillegg vil de etablere en digital undervisningsbase, og her vil historien om kvinnen som ble funnet død død i en kommunal bolig i Stavanger i 2015, bli selve kjernen. Historien er i den forbindelse oversatt til engelsk.

Historien om Siw skal gi ansikt til problemstillingene det forskes og studeres på i Europa. Formålet er læring i hjelpeapparatene og forebygging av nye menneskelige tragedier.

Berører folk

– Som forsker merker jeg at Siw-saken berører meg. Historien er ikke unik, det er mange som sliter med rus, med et kaotisk liv, med kriminalitet, med bolig, det er mange sårbare mennesker rundt oss. Men det er ikke ofte vi får et så grundig innblikk som vi gjør i denne reportasjen. Den er detaljert, den viser både oppturer og muligheter, og den er fortalt med omtanke og medfølelse.

Det merker Hean også når hun underviser:

– Bare vi nevner Siws navn i et klasserom, skjer det noe med studentene. De blir berørt, og innlevelse er viktig i undervisning.

– Noen har kritisert Aftenbladet for å gå altfor langt inn i detaljene fra Siws liv?

– Den debatten kan jeg godt forstå. Jeg kjenner selv på at vi vet mer om henne enn jeg selv ønsker at folk skal få vite om meg og mitt liv. Samtidig er det slik at Siw selv er død, og hennes pårørende har godkjent prosjektet. I tillegg er det slik at journalistene faktisk har fortalt hennes historie på en måte som kan føre til endring. Dermed kan de gi hennes liv en betydning og verdighet.

Siws nærmeste pårørende, hennes far Kjell og hans samboer Tove, sier til Aftenbladet at de er glade hvis hennes historie kan brukes til å forebygge nye, liknende tragedier.

– Det var utgangspunktet vårt for å la Aftenbladet fortelle hennes historie, at det skulle føre til noe positivt for andre i samme situasjon. Det er stort for oss, og langt mer enn vi forventet, dersom Siws sak kan føre til forskning, studier og forebygging også i andre land, sier de.

Oversettelsen av den 61 sider lange reportasjen er finansiert av stiftelsen Fritt Ord, Stavanger Aftenblad og Universitetet i Stavanger.

Publisert: