Nye Sandnes vil overta ferjekaiene

Nye Sandnes vil overta ansvaret for drift og vedlikehold av ferjekaiene på Oanes og Lauvvik for å sikre den eneste direkte forbindelsen mellom Sandnes og Forsand.

Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad, til venstre, og Sandnes-ordfører Stanley Wirak har skrevet brev til fylkesordføreren der de foreslår å overta ansvaret for ferjekaiene på Lauvvik og Oanes.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Nå har de to ordførerne, Stanley Wirak (Ap) i Sandnes og Bjarte S. Dagestad (H) i Forsand, skrevet brev til fylkesordføreren der de foreslår å gjøre ferjekaien på Oanes i Forsand kommunal. De er også villige til å påta seg ansvaret for kaien på Lauvvik i Sandnes, på andre siden av Høgsfjorden.

– Vi tilbyr fylkeskommunen å overta kaiene og drifte de i kommunal regi slik at fylket slipper å bekymre seg for disse utgiftene. Vi vil ikke stå i veien for at fylket kan bruke kaiene, og de kan også fungere som nødsamband om noe skulle skje i Ryfast. Ferjekaiene er alfa og omega for å få til en privat ferjedrift over Høgsfjorden, og dette er en vinn-vinn situasjon for både fylket og kommunen. Vi er villige til å diskutere tidspunktet, men det er mest naturlig å overta når staten legger ned ferjedriften, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Vil strekke oss langt

Fylkestinget har selv gått inn for å opprettholde ferjekaien på Lauvvik i Sandnes som en fylkeskommunal kai også den dagen Ryfast åpner. Ferjeforbindelsen over til Oanes vil likevel forsvinne som et statlig riksveisamband, og fylket har foreløpig ikke gjort noe vedtak om å ta ansvaret for ferjekaien på Forsand-siden i framtiden.

– Hvis fylke ikke vil bruke penger på ferjekaien på Oanes, vil vi ta ansvaret og ta vekk den usikkerheten. Da får vi også sikkerhet for at forholdene blir lagt til rett for privat ferjedrift. Vi er villige til å strekke oss langt for å få dette til. Ferjeforbindelsen er viktig både folk i Forsand, folk i Strand, folk i Sandnes og andre i regionen. Det er mange som er avhengige av ferja både av pendlere, hytteturister og utenlandske turister. For mange vil det være en omvei å kjøre via Stavanger, og jeg tror at ferja vil være førstevalget for mange, sier Wirak.

Les også

Stavanger bekymret for Høgsfjord-ferje

Les også

Vil fjerne ferjelemmen på Oanes - gjør det vanskelig for Høgsfjord-ferja

Les også

Fylket frykter Ryfast-regning -ber om møte med regjeringen

– Flere fylkespolitikere og Stavanger-politikere er bekymret for at ferjedrift vil gå ut over trafikkgrunnlaget i Ryfast og føre til lang nedbetalingstid. Hva tenker du om den bekymringen?

– Jeg kan forstå at det er en bekymring. Men departementet har slått fast flere ganger at man ikke kan nekte konsesjon for ferjedrift slå lenge vi oppfyller kriteriene. Jeg mener at betalingsfritak for elbiler er et større problem for finansiering av Ryfast enn ferja. Når tilbudet blir bedre med både tunnel og ferje, tror jeg at trafikken vil øke. Mange var bekymret for betalingen av Rennfast, men det ble nedbetalt raskere enn forventet, sier Wirak.

Sammen har Sandnes og Forsand engasjert en egen ferjekonsulent, og Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad ser gode muligheter for å få til en privat ferjeforbindelse.

– Vi har hatt møte med tre ferjeselskaper og skal ha møte med tre til i august. Signalene vi har fått er at de mener at dette er et drivverdig samband selv etter Ryfast. Samtidig har de signalisert at det er viktig å ha en forutsigbarhet for ferjekaiene og den infrastrukturen de utgjør, sier Dagestad.

I dag er det Statens vegvesen som eier ferjekaiene på Lauvvik og Oanes. Når Ryfast-tunnelene åpner for trafikk mellom Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand mot slutten av 2019, skal både det fylkeskommunale Tau-sambandet og det statlige ferjesambandet fra Lauvvik til Oanes legges ned.

Les også

Fylkeskommunens opptreden i Nye Sandnes og privat ferjesamband er kritikkverdig

Les også

Slik skal de redde både Høgsfjord-ferja og Nye Sandnes

Turistsatsing

Ved ferjekaien på Lauvvik har Sandnes tomteselskap sikret seg retten til å kjøpe en stor strandeiendom som skal utvikles til turisme og reiseliv.

Les også

Sandnes sikrer seg strandtomt til 10 millioner

– Det er en bevisst strategi for å vise at vi mener alvor med turistsatsingen. Framtiden vil vise hva vi kan bruke området til. Men det kan for eksempel brukes til campingplass, hotell eller vandrerhjem, og det er viktig at vi sikrer oss en tomt som gir oss flere muligheter like ved ferjekaien, sier Wirak.

Sandnes har også bevilget penger til bedre parkeringsplass for turister som vil gå til Kjerag selv om det fortsatt ligger i Forsand.

– Vi får sikkert kritikk fordi vi handler for raskt, men vi vil markere at vi mener alvor. Skal vi få til en turistsatsing, må vi legge til rette for det. Vi er iallfal klar og er allerede i gang, sier Wirak.

Publisert: