E39: Hå og Time sa ja, hva sier Klepp?

Dersom politikerne i Klepp følger Time og Hå, vil Jæren gå for at også Jærlina blir utredet som et alternativ for E39 fra Sandnes til Lyngdal.

Foreløpig har Time og Hå sagt ja til å vurdere om Jærlinja - den blå linja - kan huse en ny Europavei.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

E39 går mellom Ålborg i Danmark og Trondheim, og er 130 mil.

I dag morges (tirsdag) gikk Hå formannskap enstemmig inn for å utrede alle tre alternativene for veien gjennom vårt distrikt. Den planlegges med fire felt og 110 kilometers fartsgrense.

Det indre forslaget følger stort sett dagens vei. Det ytre (Jærlinja) går sør for Ålgård og over Lyefjell, Undheim og Høg Jæren til Eigersund. Det midtre går over Helleland. Hå vil at alle disse vurderes.

Viktig vei for Hå

– Det er svært viktig å få etablert en god og effektiv E39 fra Sandnes til Mandal Vest, heter det i vedtaket.

For kommunen er veien særlig viktig for den omfattende varetransporten fra næringsmiddelindustrien.

Politikerne ber også om at det for ytre og midtre korridor blir vurdert om Fylkesveg 133 fra Brusand og Stokkelandsmarka kan kobles til en ny E39 i et nytt kryss i Tovdalsområdet.

– Personlig har jeg lenge hatt tro på Jærlinja, men nå handler det om å få et best mulig grunnlag før det tas en beslutning, sier Hå-ordfører Jonas Skrettingland (KrF).

Det gjelder både jordvern, miljø og samfunnsnytte.

Klepp-rådmannen vil ha vurdert om krysset ved Lyefjell kan flyttes på den andre siden av tunnelen, mot Kvernaland, hvis Jærlina blir med videre for ny E39.

I sist uke sa også Time ja til å utrede Jærlinja. Det skjedde med knappest mulig flertall i formannskapet, fem mot fire, og mot innstillingen til kommunens rådmann Brit Nilsson Edland. Mindretallet vil bare vurdere en ny vei langs dagens E39.

Time avviser ikke ny E39 over Høg-Jæren

Klepp svarer mandag

Mandag er Europaveien på bordet til Klepp formannskap. Også der legges saken fram med råd om å ta med alle alternativ:

«Det er viktig at val av trase for slik ny hovudveg blir gjort ut frå eit breitt fagleg grunnlag. Klepp kommune vil derfor tilrå at alle dei tre skisserte korridorane blir tatt med i konsekvensutgreiinga. Ei likeverdig samanlikning vil gi det beste grunnlaget for det endelege val av vegtrase.»

Går det fram av innstillingen fra rådmann Toril Lende Fjermestad. Hun har ingen innvendinger til planprogrammet.

Men hun ber om at det blir vurdert om det er mulig å etablere et kryss øst for Kvernaland /Orstad eller om krysset sør for Lyefjell kan flyttes nord for tettstedet - for at kleppsbuen skal komme lettere til E39.

Klepp får ikke E39 i egen kommune uansett valg, men den legger føringer på mange andre veier i nærmiljøet, som omkjøringsveien for Kverneland, ny tverrforbindelse fra Godsterminalen til E39 og en mulig satsing på fire felt på Fv 44 i grenselandet mot Bryne.

LES MER: Men Sandnes og Gjesdal er skeptisk:

Sandnes fraråder «Jærlinja» på ny E39Næringslivet i Gjesdal med E39-kravHar kjempet for E39 over Jæren: – Jeg er nok sta som person
Publisert: