• Marte Folkvord Ramirez trur ikkje elevane får det greitt under oppussinga av Skeiene ungdomsskole. Hilde Anette Ebbesvik

Stor skepsis til opprustning av Skeiene

Skulen skal pussast opp til 119 millionar, det del for del over fire år. Foreldre er redde for at borna vil gå på ein byggjeplass.